Om Body Wisdom

Jag heter Mikaela Gahnberg och driver Body Wisdom. Genom föreläsningar ,kurser och litteratur vill jag på ett enklare och målande vis sprida kunskap om stresshantering och hälsa. 

I grunden är jag utbildad personalvetare från Linköpings Universitet och har arbetat flera år inom personal och administration. Jag har också en påbyggnadsutbildning inom rehabiliteringsvetenskap från Mittuniversitetet. Vidare är jag diplomerad massageterapeut och certifierad massör och har arbetat många år med friskvård på företag och spa-anläggningar. 

Jag använder mina egna illustrationer som pedagogiskt verktyg. Nedan finner du länkar till min e-bok Duktiga Du - om stress och utmattning. Du hittar den som e-bok på Adlibris och Bokus

 
Duktiga Du är en text-och illustrationsbok som informerar om stress och utmattning.
I boken kan du läsa om vad stress är och när stressen blir ohälsosam.
Texten varvas med illustrationer och seriestrippar.
 
Body Wisdoms löfte

Body Wisdoms löfte är att leverera högkvalitativa tjänster. Jag är certifierad massör av Branschrådet Svensk Massage och ansvarsförsäkrad via Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Certifieringen innebär att jag som kroppsterapeut har en hög yrkeskompetens. Certifieringen är därmed en kvalitetssäkring. Vidare följer Body Wisdom etiska och samhälleliga regler för medlemmar i Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Body Wisdom tar sig enbart an uppdrag som ligger inom ramen för konsultens kompetensområde och hänvisar annars personer vidare till relevant instans.

Sekretess

För Body Wisdoms kunder och klienters trygghet jobbar Body Wisdom alltid under fullständig sekretess. Body Wisdom åtar sig att inte till utomstående, utan föregående skriftligt medgivande från dig, avslöja någon form av information som vi erhållit genom vårt samarbete. Sekretessen gäller dock inte när skyldighet föreligger enligt lag att lämna ut information. Inte heller omfattar sekretessen sådan information som anses vara allmänt känd. Detta sekretessåtagande gäller utan begränsning i tiden och gäller således även efter det att vi avslutat vårt samarbete